Month: April 2017

दुखाई सम्बन्धी सर्वेक्षणमा भाग लिनुहोस्

linkphysio | April 23, 2017

जीवनको कुनै न कुनै समयमा सबैलाई शरीर दुख्ने समस्याले सताउँछ । हरेक ५ जनामा १ जनालाई भने लामो अवधीसम्म (३ महिना भन्दा बेसि) दुख्ने गर्छ । यो लामो समयसम्म दुख्ने समस्याले मानसिक तथा सामाजिक रूपमा पनि असर पारेको हुन सक्छ । अथवा मानसिक र सामाजिक कारणले पनि धेरै मानिसहरुलाई दुखाई सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ । […]