Tag: support research

Volunteer needed for “Pain Research” in Nepal

linkphysio | November 6, 2015

सौरब शर्मा “दुखाई” सम्बन्धि बिषयको सर्वेक्ष्यणमा इच्छुक छन् | उनिले हालै नेपाली हरु मा दुखाई सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न प्रतिष्ठित “International Association for Study of Pain (IASP)” मार्फत प्रोत्साहन पाएका छन् जुन नेपालमा प्रथम पटक हो | यस्तो ऐतिहासिक अनुसन्धान मा सौरबलाई सहयोग गरी हौसला प्रदान गर्नुहोस् | यदि तपाई (१) नेपाली हुनुहुन्छ र नेपली राम्ररी […]