Category: Low Back Pain

Low back pain update presentation at NEPTACON 2018

linkphysio | December 3, 2018

I flew to Nepal last week to deliver an invited talk on “low back pain- update” at Nepal Physiotherapy Association Conference (NEPTACON 2018). I received an overwhelming response: houseful presence, many questions, request to conduct longer sessions demonstrating how to educate/reassure patients with low back pain.  Although I requested for an hour session, due to […]

Diagnostic triage in low back pain

linkphysio | March 15, 2018

Low back pain (LBP) is one of the most common musculoskeletal problem encountered by a clinician. For the purpose of screening and diagnosis of LBP, a diagnosis triage has been proposed for patients when first presenting to a clinician.   The goal of diagnostic triage is to exclude non-spinal causes of back pain and to […]

ढाड दुखाईको अनुसन्धानमा भाग लिनुहोस्

linkphysio | February 22, 2018

के तपाईलाई ढाड दुखेको छ ? यदि छ भने आउनुहोस् साहारा अस्पतालमा !!! यहाँ ढाड दुखाई सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान भइरहेको छ । यस अनुसन्धानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सौरब शर्माले निउजिल्याडको प्रतिष्ठित विश्वविध्यालयसँग आबद्ध भई आफ्नो PhD का लागि ढाड दुखाईको लागि बैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित भइसकेका उपचारहरु तुलना गर्दै हुनुहुन्छ । यस अनुसन्धानमा भाग लिन र […]